Test znaczników

pogrubienie
//code
int i = 45;
++i;
inx x = i += 10;
if (true) ; //warunek wykona się

//pre
int i = 45;
++i;
inx x = i += 10;
if (true) ; //warunek wykona sięif (true) ; //warunek wykona sięif (true) ; //warunek wykona sięif (true) ; //warunek wykona sięif (true) ; //warunek wykona sięif (true) ; //warunek wykona się

//blockquote
int i = 45;
++i;
inx x = i += 10;
if (true) ; //warunek wykona się

blablabal

Zostaw komentarz